Logo
Zdjęcie
Profesjonalny DJ z wykształcenia muzyk/ operator dźwięku
31-910 Kraków , ul. os. Na Skarpie
Minimalna liczba znaków to 10. Zachęcamy do dłuższych opinii

Upload
Przeciągnij i upuść nowe zdjęcia tutaj
lub kliknij i wybierz je z dysku
Można dodać maksymalnie 5 zdjęć
Zaznacz usługi, które świadczył wystawca w ramach zlecenia
$